FLEET

fleet1

n 1. donanma, flot; the ~ hərbi donanma; Admiral of the Fleet donanma admiralı (Britaniyada hərbi-dəniz rütbələrindən ən yüksəyi); a ~ in being hərbi əməliyyata hazır donanma; mercantile ~ ticarət donanması; 2. flotiliya 1) müəyyən çayda, göldə, qapalı dənizdə olan bütün hərb gəmiləri; 2) gəmi dəstəsi; fishing ~ balıq ovlayan flotiliya;

◊ ~ of the desert “səhra gəmiləri”, dəvə karvanı

fleet2

v 1. tez keçmək / ötmək / sovuşmaq; 2. sürüşmək; 3. dən. mövqeyini dəyişmək

FLEE
FLEET STREET