FLESH-EATING

adj yırtıcı, ətyeyən; ~ birds yırtıcı / ətyeyən quşlar

FLESH-COLOURED
FLESH-FLY