FLESH

flesh1

n 1. bədən, əndam, vücud; ət; in ~ kök, ətli-canlı; to make / to gain / to put on / to pick up ~ kökəlmək, yoğunlaşmaq; 2. ehtiras, nəfs, şəhvət; sins of the ~ şəhvani günah / qəbahət; to mortify the ~ ehtirası öldürmək

flesh2

v 1. qan. dadızdırmaqla ova öyrəşdirmək (iti, şahini); qana hərislik / yırtıcılıq oyatmaq; 2. kökəltmək, kökəlmək

FLEET STREET
FLESH-BIRD