FLEXIBILITY

n 1. elastiklik, asanlıqla əyilmə qabiliyyəti; 2. çeviklik, cəldlik, manevr etmə / uyğunlaşma qabiliyyəti

FLESHY
FLEXIBLE