FLIGHT

flight1

n I 1. uçuş; the ~ of bees arıların uçuşu; a manned ~ to other planets insanın başqa planetlərə uçuşu; 2. uçub getmə / köçmə, köçmə; the spring and autumn ~s of birds quşların yazda və payızda uçub getməsi;

◊ maiden ~ birinci uçuş (təyyarə haq); maiden interplanetary ~ birinci planetlərarası uçuş

n II qaçma, sürətlə geri çəkilmə; qaçaqaç; qaçış; wild ~ vahimə içərisində qaçaqaç; to be in ~ from... ...dan qaçmaq

flight2

adj uçuş; ~ course uçuş marşrutu; ~ strip hərb. uçuş zolağı (ehtiyatda olan); ~ personnel / crew hərb. uçuş heyəti

flight3

v 1. qovmaq, qaçmağa məcbur etmək; qorxutmaq, hədələmək; 2. uçmaq, dəstə ilə uçmaq (quş haq.)

FLICKER
FLIGHT-ARROW