FOAM

foam1

n köpük; waves white with ~ köpüklü dalğalar

foam2

v köpüklənmək; köpüklə örtülmək; to ~ over köpükləyib daşmaq;

◊ to ~ at the mouth özündən çıxmaq, hirslənmək, qəzəblənmək; ağzı köpüklənmək

FLYING MACHINE
FOAMY