FOAMY

adj 1. köpüklənən, köpüklü; ~ structure köpüklü struktur (quruluş); 2. köpüklə örtülmüş

FOAM
FOCAL