FOE

n şair. 1. düşmən, yağı; sworn ~ qəddar düşmən; to be a ~ to smth. bir şeyin düşməni olmaq

FODDER
FOG