FOG

fog1

n 1. sıx duman; famous London ~s məşhur London dumanları; ground ~ sürünən duman; 2. çən; havada olan tüstü / toz

fog2

v çənə / dumana bürümək; çənlənmək, dumanlanmaq

FOE
FOG-LIGHT