FOLDING-BOAT

n bükülən / qatlanan qayıq, şlyupka

FOLDING-BED
FOLDING DOORS