FOLDING-SCREEN

n şirma (bükülən arakəsmə)

FOLDING-MACHINE
FOLDING-TABLE