FOND

i. fund; ehtiyat ~u reserve fund; əmək haqqı ~u wage fund; direktor ~u director’s fund; mənzil ~u housing resources; qızıl ~u fund / stock of gold; yardım ~u relief fund; əsas lüğət ~u basic word stock; sənayenin əsas ~ları basic funds of industry

FON
FONEM

Значение слова в других словарях