Fontan üsulu ilə neftçıxarma

lay enerjisinin təsiri ilə quyulardan neftin, qaz-kondensatın yer səthinə qaldırılması.
Fontan quyusu
Fraksiya