FOOLISH

adj 1. gic, sarsaq, səfeh, axmaq, ağılsız, başıboş, düşüncəsiz; It was a foolish thing to say Bunu demək axmaqlıq idi; 2. boş, mənasız, cəfəng, yöndəmsiz, qəribə; to look ~ mənasız görünmək, axmaq vəziyyətə düşmək; ~ hope boş ümid

FOOLING
FOOLISHLY