FRAGILE

adj 1. kövrək, tezsınan, davamsız; a ~ china tezsınan çini qab; 2. kövrək, zəif; zərif, incə; ~ health zəif səhhət

FRAG BOMB
FRAGILITY