FRAGMENT

n 1. qırıntı, qırıq, parça; 2. məc. qalıq, tör-töküntü, qəlpə; parça, tikə, bir tikə / parça, dilim; ~s of a vase vazanın qırıntıları; ~s of a statue heykəlin qırıqları / parçaları; to eat up the ~s qalıqları yemək; 3. fraqment (parça, hissə, qisim); parça, hissə; This poem is but a fragment Bu şer ancaq bir parçadır

FRAGILITY
FRAGMENTIZE