FRAK

is. [ fr. ] Qabaq ətəkləri kəsik, dal tərəfdən isə uzun dar ətəkləri olan kişi kostyumu – sürtük növü (adətən təntənəli hallarda, rəsmi qəbullarda və s.-də geyilir).
FÖVT
FRAKLI

Digər lüğətlərdə