FRAKSİYA

1. фракция; 2. фракционный;
FÖVT
FRANSA

Digər lüğətlərdə