FRAMELESS

adj çərçivəsiz, çərçivəyə salınmamış; a ~ picture çərçivəsiz şəkil

FRAME-HOUSE
FRAMEWORK