FRANK

adj (-er, -est) 1. ürəyiaçıq, səmimi, açıq; a ~ reply səmimi / açıq cavab; a ~ avowal of guilt təqsirini səmimi etiraf etmə; to be ~ with smb. bir kəslə səmimi olmaq; 2. səxavətli, əliaçıq; 3. aydın, aşkar, şübhəsiz (əlamət, simptom haq.)

FRANGIPANE
FRANK CHASE

Digər lüğətlərdə