Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • nage

  f üzgüçülük

  Tam oxu »
 • nager

  vi üzmək

  Tam oxu »
 • nageur

  m, -se f üzgüçü

  Tam oxu »
 • naïf

  -ve adj sadə, sadəlövh

  Tam oxu »
 • nain

  m, -e f cırtdan

  Tam oxu »
 • naissance

  f doğum; acte de ~ doğum haqqında şəhadətnamə

  Tam oxu »
 • naître

  vi (ê) anadan olmaq

  Tam oxu »
 • naphte

  m neft

  Tam oxu »
 • nappe

  f süfrə

  Tam oxu »
 • narcisse

  m nərgiz

  Tam oxu »
 • narration

  f hekayə, nağıl

  Tam oxu »
 • nasal

  -e adj burun (səs haqqında)

  Tam oxu »
 • natal

  -e adj doğma

  Tam oxu »
 • nation

  f millət

  Tam oxu »
 • national

  -e adj milli

  Tam oxu »
 • nationalité

  f milliyyət

  Tam oxu »
 • natte

  f hörük

  Tam oxu »
 • nature

  f 1) təbiət; 2) mahiyyət

  Tam oxu »
 • naturel

  -le adj təbii

  Tam oxu »
 • naval

  -e adj dəniz

  Tam oxu »
 • navet

  m turp

  Tam oxu »
 • naviguer

  vi üzmək (gəmidə)

  Tam oxu »
 • navire

  m gəmi

  Tam oxu »
 • ne

  adv (pas, point, personne, jamais sözləri ilə işlədilir) je ~ veux pas vous voir mən Sizi görmək istəmirəm; il ~ répondit point o, heç cavab vermədi;

  Tam oxu »
 • néanmoins

  adv buna baxmayaraq

  Tam oxu »
 • nécessaire

  adj zəruri, lazım, vacib

  Tam oxu »
 • nécessité

  f zərurət, məcburiyyət

  Tam oxu »
 • négatif

  -ve adj mənfi, inkar

  Tam oxu »
 • négation

  f inkar

  Tam oxu »
 • négativement

  adv mənfi

  Tam oxu »
 • négligence

  f laqeydlik, səhlənkarlıq

  Tam oxu »
 • négligent

  -e adj laqeyd, səhlənkar

  Tam oxu »
 • négoce

  m ticarət, alver

  Tam oxu »
 • nègre

  m zənci (kişi)

  Tam oxu »
 • négresse

  f zənci (qadın)

  Tam oxu »
 • neige

  f qar

  Tam oxu »
 • neiger

  qar yağmaq; il neige qar yağır

  Tam oxu »
 • nerf

  m əsəb

  Tam oxu »
 • nerveux

  -se adj əsəbi

  Tam oxu »
 • net

  -te adj 1) təmiz; 2) aydın

  Tam oxu »
 • nettement

  adv aydın, açıq-aşkar

  Tam oxu »
 • netteté

  f aydınlıq

  Tam oxu »
 • nettoyer

  vt təmizləmək

  Tam oxu »
 • neuf

  I adj doqquz II -ve adj təzə, yeni

  Tam oxu »
 • neutre

  adj 1) neytral; 2) orta

  Tam oxu »
 • neuvième

  adj doqquzuncu

  Tam oxu »
 • neveu

  m qardaşoğlu, bacıoğlu

  Tam oxu »
 • nez

  m burun

  Tam oxu »
 • ni

  conj ni ... ni ... nə ... nə də ...

  Tam oxu »
 • niais

  -e 1. adj axmaq 2. m, f axmaq

  Tam oxu »