Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • poche

  f cib; argent de ~ cib xərcliyi

  Tam oxu »
 • poêle

  m soba

  Tam oxu »
 • poème

  m poema

  Tam oxu »
 • poésie

  f 1) poeziya; 2) şer

  Tam oxu »
 • poète

  m şair

  Tam oxu »
 • poétesse

  f şairanə

  Tam oxu »
 • poétique

  adj şairə

  Tam oxu »
 • poids

  m ağırlıq, çəki

  Tam oxu »
 • poignard

  m xəncər

  Tam oxu »
 • poignée

  f ovuc

  Tam oxu »
 • point

  m nöqtə

  Tam oxu »
 • pointu

  -e adj iti

  Tam oxu »
 • poire

  f armud

  Tam oxu »
 • pois

  m noxud

  Tam oxu »
 • poison

  m zəhər

  Tam oxu »
 • poisson

  m balıq

  Tam oxu »
 • poitrine

  f döş, sinə

  Tam oxu »
 • poivre

  m bibər, istiot

  Tam oxu »
 • poivrier

  m istiot qabı

  Tam oxu »
 • pôle

  m qütb

  Tam oxu »
 • poli

  -e adj 1) hamar; 2) mehriban, nəzakətli

  Tam oxu »
 • police

  f polis (idarə)

  Tam oxu »
 • policier

  -ère 1. adj polis 2. m polis (işçi)

  Tam oxu »
 • politesse

  f nəzakət, mehribanlıq, mərifət

  Tam oxu »
 • politicien

  m, -ne f siyasətçi

  Tam oxu »
 • politique

  1. f siyasət 2. adj siyasi 3. m siyasətçi

  Tam oxu »
 • polluer

  vt çirkləndirmək

  Tam oxu »
 • pollution

  f ətraf mühitin çirkləndirilməsi

  Tam oxu »
 • Polonais

  m, -e f polyak

  Tam oxu »
 • polonais

  -e 1. adj polyak 2. m polyak dili

  Tam oxu »
 • poltron

  m qorxaq

  Tam oxu »
 • polyclinique

  f poliklinika

  Tam oxu »
 • polyglotte

  m, f poliqlot

  Tam oxu »
 • polytechnique

  adj politexnik

  Tam oxu »
 • polytologie

  f politologiya

  Tam oxu »
 • polytologue

  m, f politoloq

  Tam oxu »
 • pomme

  f alma; ~s de terre kartof

  Tam oxu »
 • pommier

  m alma ağacı

  Tam oxu »
 • pompe

  f nasos

  Tam oxu »
 • pompier

  m yanğınsöndürən

  Tam oxu »
 • pont

  m körpü

  Tam oxu »
 • populaire

  adj xalq

  Tam oxu »
 • population

  f əhali

  Tam oxu »
 • porc

  m donuz

  Tam oxu »
 • porcelaine

  f çini

  Tam oxu »
 • port

  m liman

  Tam oxu »
 • porte

  f qapı; ~ cochère darvaza

  Tam oxu »
 • porte-monnaie

  m pul kisəsi

  Tam oxu »
 • porte-savon

  m sabunqabı

  Tam oxu »
 • portefeuille

  m 1) qovluq; 2) portfel

  Tam oxu »