FRAQMÉNT

[ lat. fragmentum – sınıq, qırıq, parça] Qırıq, parça (məs.
: hər hansı incəsənət – rəssamlıq, memarlıq, heykəltəraşlıq və s. əsərlərinin salamat qalmış hissəsi, parçası). Baletdən fraqmentlər. Binanın fraqmenti. Rəsmin fraqmentləri.
// Əsərin, mətnin bir hissəsi, parçası. Qədim əlyazmanın fraqmenti.
FRAKSİYAÇILIQ
FRANK

Digər lüğətlərdə