FRATERNITY

n 1. qardaşlıq, dostluq, yoldaşlıq, qan qohumları / qohumluğu; the ~ of all men bütün insanların qardaşlığı; 2. icma, cəmiyyət, təşkilat; to be a member ol a ~ cəmiyyətin / təşkilatın üzvü olmaq; 3. birlik; kampaniya, həmkarlar, məsləkdaşlar; the legal ~ hüquqşünaslar kampaniyası; the ~ of the Press jurnalistlər birliyi

FRATERNAL
FRATERNIZATION