FRATRICIDAL

adj qardaş xalqların qırğınına səbəb olan; ~ war qardaş qırğını

FRATERNIZE
FRATRICIDE