FRATRICIDE

n 1. qardaş qatili; 2. bacı qətli; bacı qatili

FRATRICIDAL
FRATRY