FRAULEIN

Fraulein

n alm. 1. alman dili müəllimi (İngiltərədə); 3. xanım (bəzi qərb ölkələrində ərsiz qadına müraciət forması)

FRAUDFUL
FRAY