FRAZEOLOGİYA

фразеология
FRANSIZLAŞMAQ
FRAZEOLOJİ

Digər lüğətlərdə