FRAZEOLOJİ́

sif. [ yun. ] Frazeologiyaya aid olan. Frazeoloji ifadələr. Frazeoloji lüğət.
FRAZEOLÓGİYA
FREQÁT

Digər lüğətlərdə