FREQÁT

[ fr. ] Əvvəllər: üçdorlu yelkənli hərb gəmisi, sonralar isə gözətçi xidməti üçün çox sürətli hərb gəmisi. Atom güc qurğulu freqatlar. Freqat kapitanı.
FRAZEOLOJİ́
FRENÇ

Digər lüğətlərdə