FRÉSKA

[ ital. fresco – təzə, qurumamış, yaş] rəss. Təzə mala üzərində sulu boya ilə çəkilmiş şəkil, rəsm, naxış. Mikelancelonun freskaları. Freska divar rəsmlərinin əsas texnikasıdır.
FRENÓLOQ
FREYDİ́ZM

Digər lüğətlərdə