FREZ

техн. фреза
FRAZEOLOJİ
FRONTAL

Digər lüğətlərdə