FUDDLE

fuddle1

n d.d. 1. keflənmə, sərxoş / məst olma; sərxoşluq, məstlik; 2. içki məclisi; içki düşkünlüyü, içkiyə aludəlik; He is on the fuddle Onun başı kefə qızışıb; 3. spirtli içki

fuddle2

v d.d. 1. sərxoşluq / əyyaşlıq etmək; keflənənə qədər içmək; 2. : to ~ on eself doyunca içmək; keflənmək, sərxoş olmaq; 3. çaşdırmaq; aldatmaq, beynini zəhərləmək; məst / bihuş etmək

FRYING-PAN
FUDDLE-CAP