FULL-BLOOD

adj 1. doğma (qardaş, bacı haq.); 2. cins, əsil, xalis; safqanlı

FULL-BACK
FULL-BLOODED