FULL-FACED

adj girdəsifət, yumrusifət, fətirsifət

FULL-EYED
FULL-GROWN