FULL-TIMER

n 1. bütün dərslərə gələn şagird; 2. bütün iş həftəsi işləyən fəhlə

FULL-TIME
FULL-TRAILER