FULSOMELY

adv qeyri-səmimi / mübaliğəli tərzdə, şişirdilmiş halda, süni surətdə

FULSOME
FULVOUS