FUMIGATE

v 1. tüstü vermək, tüstülənmək; buxarla təmizləmək, dezinfeksiya etmək; to ~ rose-bushes qızılgül kollarına tüstü vermək; 2. öldürmək, qırmaq, məhv etmək (həşəratı)

FUME
FUMIGATOR