FUNCTIONARY

n vəzifəli şəxs, məmur, hökumət qulluqçusu

FUNCTIONAL
FUND