FUND

fund1

n 1. ehtiyat, hərb. ehtiyat hissəsi, fond (pul vəsaiti); a ~ for the victims of the flood daşqının qurbanlarına yardım fondu; guarantee ~ təminat fondu; 2. fond (pul vəsaiti), kapital; the ~ (s) of a bank bardan fondu / kapitalı; private ~ (s) şəxsi kapital / fond; 3. pl fondlar, pul vəsaitləri; to invest ~s kapital qoymaq; to be in ~s yanında pulu olmaq; to be out of ~s (yanında) pulu olmamaq

fund2

v 1. qiymətli kağızlara kapital qoymaq; 2. pul buraxmaq, pulla / vəsaitlə təmin etmək; 3. ehtiyat üçün yığmaq

FUNCTIONARY
FUND-HOLDER