FUNEREAL

adj 1. matəm; ~ garments matəm paltarı; 2. dəfn; qəmgin, tutqun, kədərli, dərdli; ~ expression of face üzün kədərli / dərdli ifadəsi

FUNERAL
FUNICULAR