FUNİKULYÓR

[ fr. ] Dik yoxuşlarda kanat dartı qüvvəsi ilə işləyən dəmir yolu.
[Aqil] oraya funikulyorla qalxmağı təklif etdikdə Gülnaz etiraz etmədi. Q.İlkin.
[Üçüncü katib Firəngizə:] Bu yarğanın başından tuş İstisuya gözəl bir funikulyor çəkmək olardı. B.Bayramov.

FUQÁTO
FUNKSİONÁL

Digər lüğətlərdə