FUNNY-MAN

n 1. hazırcavab / məzəli adam, məzəli danışan adam, zarafatçı, masqaraçı; 2. yumorist, yumoristik əsərlər yazan yazıçı, məzhəkəçi, komik

FUNNY HOUSE
FUR