FÚQA

[ ital. ] mus.
1. Eyni musiqi mövzusunun bir neçə səslə ardıcıl təkrarı.
2. Belə təkrara əsaslanan musiqi əsəri.
FUKS
FUQÁS

Digər lüğətlərdə