FUQÁTO

[ ital. ] mus. Fuqa üslubunda işlənmiş musiqi mövzusu (fuqato adətən sonata və ya simfoniyanın bir hissəsini təşkil edir).
FUQÁS
FUNİKULYÓR

Digər lüğətlərdə