FUR

fur1

n 1. xəz, xəz paltar / palto; sleek / smooth ~ sığallı xəz; costly / valuable ~ baha qiymətli / bahalı xəz; 2. pl xəz malları, xəzlik dəri; xəz paltar / palto; beaver / sable / silver-fox ~ qunduz / samur / qara-qonur tülkü xəzi; a cargo oif ~s xəz mallarından ibarət yük; to trade / to deal in ~s xəz malları alveri etmək; 3. tib. ərp, irinlik, ləkə (dildə); 4. ərp (qazanda və s.); 5. tük (meyvənin və s. üstündə)

fur2

adj xəz, xəzdən tikilmiş; ~ collar xəz yaxalıq; ~ coat xəz kürk; ~ lining xəz astar

fur3

v 1. xəzlə bəzəmək, xəz astar vurmaq; 2. ərp bağlamaq; 3. ərpi təmizləmək (qazandan və s.)

FUNNY-MAN
FUR-SEAL