GÖBƏKLİ

sif. dan. Qarnı iri olan; kök, yoğun, yekəqarın. Göbəkli adam.
– Atlı dəstəsinin önündə gələn yaşıl çalmalı, şişman göbəkli adam Həmədan valisi idi… Ə.Məmmədxanlı.

GÖBƏKKƏSMƏ
GÖBƏKYAZAN

Digər lüğətlərdə