GÖBƏLƏKVARİLİK

is. Göbələyə oxşayan şeyin şəkil və vəziyyəti; göbələk şəkillilik.
GÖBƏLƏKVARİ
GÖDƏCİK

Digər lüğətlərdə