GÖDƏKCƏLİ

s.: ~ qadın a woman in a waistcoat

GÖDƏKCƏ
GÖDƏKQOL

Digər lüğətlərdə