gömrük sərhədi

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin sərhədi

gömrük sərhəddindən keçirmə
gömrük sərhədindən keçirmə